Ticnova Quality Team S.L disposa de Pla d'Igualtat amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa. El PI recull totes les mesures per garantir una presència equilibrada entre els mateixos des del procés de selecció inicial, fins a les oportunitats de promoció amb l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes a la nostra companyia.